-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นางสาวขวัญมนัส กลิ่นหอม
ครูผู้ช่วย(เอกวิทยาศาสตร์) สังกัด รร.อนุบาลพระศรีอาริย์
นางสาวอัญชรี โนนพยอม
ครูผู้ช่วย (เอกอนุบาลและปฐมวัย) สังกัด รร.อนุบาลพระศรีอาริย์
นางสาวน้ำค้าง กลิ่นมิ่ง
ครูผู้ช่วย(เอกภาษาอังกฤษ) สังกัด รร.อนุบาลพระศรีอาริย์
นางสาวกาญจนา กาญจนภูมิ
ครูผู้ดูแลเด็ก (เอกอนุบาลและปฐมวัย) สังกัด ศพด.อนามัยบ้านเขาสมอคอน