ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยวิธีคัดเลือก นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอราคา จึงขอยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

แสดงความคิดเห็น