ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคารถรบรทุกขนาด 1 ตัน ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน โดยวิธีคัดเลือก นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น