ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากบริเวณถนนสายลาดยาง – บ้านนางไสว อิ่มพู บ้านแหลมกะลา หมู่ที่ 6 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ