เมื่อวันที่ 6 มิ.ย 62 เวลา 10.40 น. ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.เขาสมอคอน เข้าร่วมตรวสอบพื้นที่ ม.9 บริษัทปุ๋ยเปี่ยมสิน กรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากบ่อหมักปุ๋ย จนท.ตรวจสอบแล้วแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ และ ปรับปรุงโดยการเพิ่มจำนวนครั้งในการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสำหรับบ่อหมักปุ๋ย จัดทำระเบียนคุมจำนวนรถเข้า และจำนวนความถี่ที่ใช้สารจุลินทรีย์ ผู้ประกอบการรับทราบและจะปฏิบัติตามคำแนะนำ

แสดงความคิดเห็น