เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน จัดโครงการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ “เรื่อง การปรับสมดุลด้วยสมุนไพร พ้นทุกข์โรคเรื้อรัง ด้วยอริยสัจสี่ ทางเลือกในการ ปรับเปลี่ยนสุขภาพ ” โดยคุณหมอชนิดา ดำรงศักดิ์ ข้าราชการบำนาญผู้คร่ำวอดในการใช้สมุนไพร บำบัดโรคในวิถีธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น