วันที่ 10 มิ.ย. 62 อบต.เขาสมอคอน ร่วมโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต strong เสริมภูมิคุ้มกัน ตระหนักรู้ ปลุกจิตสำนึกและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ขอบคุณสำนักงาน ปปช.จ.ลพบุรี ที่จัดโครงการดีๆ แบบนี้#strong พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ทำ 2 ขั้นตอนนี้
1.ร้องเรียนโดยตรงแจ้งพฤติการณ์และหลักฐานต่อ จนท.สำนักงาน ปปช.จ.ลพบุรี
2.ส่งจดหมายร้องเรียนพฤติการณ์ และหลักฐาน ไปที่ สำนักงาน ปปช.
ถ้าคุณมีหลักฐานคนทำผิดอย่าปล่อยให้เขาลอยนวล

แสดงความคิดเห็น