วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเขาสมอคอน ต่อด้วยโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ณ เขาอ้ายจ๋อ กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

แสดงความคิดเห็น