องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ร่วมกับอสม.ตำบลเขาสมอคอน ทำการตรวจวัด คัดกรองประชาชนในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมกับให้ความรู้ประชาชนในการป้องกัน และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

แสดงความคิดเห็น