วันพฤหัสบดี ที่18 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน. นำโดยนายเกษม   ประภากร. นายก อบต.เขาสมอคอนพร้อมด้วย นางอรวรรณ. นัดนะรา ผอ.รร.อนุบาลพระศรีอาริย์ และผอฺกองการศึกษาฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) : Memorandum of understanding. ว่าด้วยการพัฒนาวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภาพ :ICAP (Integrated child-center active learning program) ระหว่าง จังหวัดลพบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี, อำเภอท่าวุ้ง, โรงพยาบาลท่าวุ้ง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง, มูลนิธิยุวพัฒน์ กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ณ.ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น5 จังหวัดลพบุรี

แสดงความคิดเห็น