เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน และเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.ในเขต อ.ท่าวุ้ง และทีมแพทย์ พยาบาลจากรพ.พระนารายณ์มหาราช ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองตาและเท้า พร้อมทั้งตรวจสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ พร้อมทั้งส่งต่อเข้ารับการรักษาในผู้ป่วยที่พบความผิดปกติ

แสดงความคิดเห็น