เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน ได้ทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม ภาวะแทรกซ้อน และการดูแลตนเองจากข้อเข่าเสื่อม วิธีการป้องกันอาการปวดข้อเข่าและปวดเมื่อยจากการทำงาน แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพื่อก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม

แสดงความคิดเห็น