การดำเนินงานควบคุม เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก  ปี 2562 โดยทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ต.เขาสมอคอน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และอสม. ทุกหมู่บ้านมีการเฝ้าระวังโรคที่เกิดในพื้นที่และพร้อมดำเนินการควบคุมโรคทันทีเมื่อเกิดโรคขึ้น

แสดงความคิดเห็น