เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 ได้มีกิจกรรมการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพฉุกเฉินประจำหมู่บ้าน แก่ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม โดยทีมวิทยากรจากรพ.ท่าวุ้ง การดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น