วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน และแกนนำอสม.ที่ผ่านการอบรม ได้ให้บริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง ตามแบบคัดกรอง โดยวัดความดัน เจาะน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว เพื่อค้นหาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อไป

แสดงความคิดเห็น