นายเกษม ประภากร  ตำแหน่ง นายก อบต.เขาสมอคอน  นำสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจนารมณ์ โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และเผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ อบต.เขาสมอคอน จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน อบต.
2. สายด่วน โทรหา นายกเกษม ประภากร  0817806629
3. ผ่านทางเว็ปไซต์ www.khaosamokhon.go.th /banner ติดต่อเรา หรือ banner บริการประชาชน แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต
หรือกลัวว่าจะได้รับความไม่เป็นธรรม ให้ติดต่อไปที่ สนง.ปปช.จ.ลพบุรี ได้เลยค่ะ ☎️036 770263  ทั้งนี้ ท่านผู้ร้องเรียนจะต้องระบุพฤติการณ์ของผุ้ที่ท่านจะร้องเรียน ถ้ามีเอกสารประกอบด้วยจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีค่ะ 

แสดงความคิดเห็น