นายเกษม  ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน  มอบหมายให้ นางนงลักษณ์  บุญน้า ตำแหน่ง รองปลัด อบต.เขาสมอคอน  เป็นประธานในการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมอคอน  ในการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนถ้ำตะโก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ศาลาเอสเอ็มแอลหมู่ที่ 4  และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาเอสเอ็มแอล หมู่ที่ 5

แสดงความคิดเห็น