นางสาววัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ร่วมกับ ผอ.รพ.ท่าวุ้ง และ สส.อ.ท่าวุ้ง ในการปรับตัวให้เข้ากับภาวะโรคระบาด ผ่านระบบ Zoom

แสดงความคิดเห็น