องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ครอบครัว และครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ระหว่างการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า (Covid-19)

แสดงความคิดเห็น