องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอยใกล้บ้าน ใกล้ใจ อบต.เขาสมอคอน ด้วยความห่วงใย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากบริษัทโตโยต้านารายณ์แกรนด์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถโตโยต้าทุกรุ่น

แสดงความคิดเห็น