องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เตรียมเปิดให้บริการ ศูนย์พักคอย รอเตียง ใกล้บ้านใกล้ใจ อบต.เขาสมอคอน กับพี่น้องชาวตำบลเขาสมอคอน ซึ่งต้องใช้ชุด PPE ถุงเท้า เพื่อใช้ในงานควบคุมโรค จึงขอเชิญชวนพี่น้องบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่นๆ ได้ที่ อบต.เขาสมอคอน

แสดงความคิดเห็น