วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 บ้านห้วยแก้ว นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน เป็นประธานในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านห้วยแก้ว ม.13 เรื่องการจัดทำที่เผาขยะ จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนการนำขยะไปทิ้งที่บริเวณริมคลองชลประทาน และไม่ทำการเผาทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน  โดยที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้จัดทำที่เผาขยะบริเวณริมคลองชลประทานดังกล่าว เนื่องจากในอนาคตอาจจะประสบปัญหาบุคคลภายนอกตำบลนำขยะมาทิ้งโดยไม่จัดการเผา จึงไม่เห็นด้วย และเบื้องต้นครัวเรือนจะดำเนินการจัดการขยะในครัวเรือนเองโดยการคัดแยกและกำจัดโดยการเผา  น.ส.วัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนน่า 2019 หรือโควิด -19 ซึ่งในขณะนี้ รพ.สต.เขาสมอคอน  ทำการรับลงทะเบียนโดย อสม. เคาะประตุบ้านรณรงค์เชิญชวนอยู่ ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ 

แสดงความคิดเห็น