วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเกษม  ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของจาก บริษัท SMT ไบโอแมส จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน ห่วงใยพี่น้องชาวตำบลเขาสมอคอน โดยมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 20,000 ชิ้น ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อไว้ใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ในนามของ อบต.เขาสมอคอน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารบริษัทsmt ไบโอแมสเป็นอย่างสูง

แสดงความคิดเห็น