องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านนายพิเชษฐ์ หมู่ที่ บริเวณหัวเขา 2 จุด 

แสดงความคิดเห็น