วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายเกษม ประภากร นายกอบต.เขาสมอคอน ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕

แสดงความคิดเห็น