วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.เขาสมอคอน  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  แนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ 2 ตำแหน่ง  ชี้แจงแผนการดำเนินการ ของ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน รายงานงบการเงินปี 2565 ขอเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงิน และนัดหมายทำกิจกรรมจิตอาสา

แสดงความคิดเห็น