วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุม อบต.เขาสมอคอน นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วย น.ส.วัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต.เขาสมอคอน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากภาคส่วนราชการ รับฟังการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นปีงบประมาณ 2565

แสดงความคิดเห็น