นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลบ. ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จ.ลบ. ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน อ.เมืองลพบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย ผู้แทนผบ.มทบ.13  รอง.ผวจ.ลบ. หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จังหวัดลพบุรี และประชาชนจิตอาสา โดยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ ณ วัดเขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จิตอาสาร่วมกิจกรรม : จำนวน 300 คนผลการดำเนินการ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แสดงความคิดเห็น