วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวชลัฐา เพ็งสาทร ปลัดอำเภอ ปลัดประจำตำบลเขาสมอคอน เป็นประธานการประชุม “การรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ”

โดยมี นางพิมพ์วิมล อินทร์แก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จังหวัดลพบุรี นายถนอม ดีจริง หัวหน้าประมงอำเภอท่าวุ้ง นางสาววัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน นางสาวสิริกร บุญคูณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เขาสมอคอน นายบุณชู คุ้มม่วง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เขาสมอคอน นายธนภัทร บัวหอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.เขาสมอคอน นายพงษ์สันต์ สีน้ำผึ้ง สารวัตรกำนัน นายหมู่ใหญ่พินิต ปานพรหมมาศ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าวุ้ง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัดลพบุรี และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 50 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

แสดงความคิดเห็น