เนื่องด้วยมีเรื่องร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณี ราษฏร(ปกปิดชื่อ) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล 1111 ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากการเลี้ยงวัว บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จุดสังเกตุ อยู่ใกล้กับร้านค้าชุมชนบ้านเขาสมอคอน เป็นบุคคลเพศชาย อายุประมาณ 55 – 56 ปี เลี้ยงวัวประมาณ 30 ตัวขึ้นไป ทำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับกลิ่นเหม็นตลอดเวลา

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ของเจ้าพนักงานหน้าที่ อบต.เขาสมอคอน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าวุ้ง ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง และปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้ง พบว่าผู้ถูกร้องเรียน ชื่อนายสมเดช ชมบุญ ราษฎร์บ้านเลขที่ 176 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่ตรวจสอบลงพื้นที่มีความเห็นว่า มีกลิ่นเหม็นที่ไม่รบกวนความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ เมื่อไปถึงสถานที่พบกับเจ้าของวัวกลับมาจากเกี่ยวหญ้าให้วัวกินที่คอกพอดี ทางคณะได้สำรวจคอกวัวและบริเวณโดยรอบคอกวัว พบวัวในคอกมีประมาณ 15 ตัว คอกวัวเป็นแบบมีหลังคาสังกะสีครึงหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งโล่งไม่มีหลังคาสำหรับให้วัวออกมาเดินเล่นตากแดด พบมูลวัวในคอกกองอยู่ค่อนข้างเยอะ พื้นคอกมีลักษณะแห้ง ไม่มีน้ำขังเฉอะแฉะ และได้กลิ่นมูลวัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สอบถามเจ้าของวัวเกี่ยวกับการเก็บขนมูลวัวออกจากคอก พบว่าเจ้าของจะปล่อยมูลวัวให้แห้งภายในคอกและทำการเก็บขนไปขายเมื่อมีคนสั่งซื้อ หากมีมูลวัวสะสมมากจึงจะเก็บขนไปตากแดด จะมีปัญหากรณีฝนตกที่ไม่มี สถานที่จะนำมูลวัวไปตาก เพราะแดดไม่มี จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงคอกวัว

เพื่อให้ปัญหาการร้องเรียนได้รับการแก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสรุปได้ดังนี้

1. ในสถานการณ์ปกติไม่มีฝนตกให้เจ้าของวัวจัดการทำความสะอาดคอกวัว และขนมูลวัวออกจากคอกวัวไปตากแดดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเมื่อพบว่ามีมูลวัวสะสมมากขึ้น

2. ในช่วงฤดูฝนให้เจ้าของวัวเพิ่มการดูแลทำความสะอาดคอกเป็นพิเศษด โดยไม่ให้มีมูลวัวสะสมในคอกจนเกิดกลิ่น

3. จัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาวิธีแก้ไขหรือหาข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหา

4. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบมาตรวจสอบเป็นระยะ และในช่วงที่มีฝนตก หากไม่ปฏิบัติตามให้แจ้งผู้บริหารและออกหมายเตือนเจ้าของวัวทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็น