เจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน ออกให้บริการเชิงรุกในการประเมินสุขภาพด้านการเคลื่อนไหว,ให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ นำโดยน.ส.สุทธภา จันทร์เทศ นักกายภาพบำบัด และ นางสาวกนกพรรณ ท้วมวงษ์ นักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยพี่อสม. จิตอาสา ที่เข้าไปร่วมทำงานในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น