เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายจักรชัย  รุ่งสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอนให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ การพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจและการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอาย

แสดงความคิดเห็น