เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม แจ้งปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตก น้ำรอระบาย ด้านหลัง รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน กองช่าง อบต.เขาสมอคอน ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้ว และพบว่าท่อระบายน้ำเกิดการทรุดตัวทำให้ท่อระบายน้ำเหลื่อมกัน.เมื่อฝนตกมากน้ำระบายไม่ทันทำให้เอ่อล้นเข้าบ้านเรือนชาวบ้านเดือดร้อน การแก้ไขเบื้องต้น ทำการเป่าท่อ และเสนอเรื่องเข้าสู่แผนพัฒนา อบต. ต่อไป

แสดงความคิดเห็น