วันที่ 14 มีนาคม 2561 เมื่อเวลา 13.00 น. นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ บุญน้า และ น.ส.สิริกร บุญคูณ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือตามโครงการ 1 ตำบลซ่อม ของ นายณรงค์ มาอยู่ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยการสร้างห้องพัก
และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ รายนางพเยาว์ กรีบุญมี เพื่อตรวจสอบความเดือดร้อนเบื้องต้น

แสดงความคิดเห็น