เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน นำบุคลากรร่วมปล่อยพันธุ์ปลาในแม่น้ำบางขาม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำของชุมชน เพื่อสายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำ และเป็นการช่วยขยายพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ในแม่น้ำบางขามเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน

แสดงความคิดเห็น