เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามเเผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

แสดงความคิดเห็น