องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดที่มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด ในการรักษาผู้ป่วย อัมพฤกษ์,อัมพาต,กล้ามเนื้ออ่อนแรง,ผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ,โรคปวดหลัง,ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเรื้อรัง และผู้ป่วยที่แพทย์แนะนำให้รักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

สำหรับผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) ของ รพ.ท่าวุ้ง )ไม่เสียค่าบริการสำหรับ ผู้ที่มีสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ต้องสำรองจ่ายค่าบริการและนำใบเสร็จไปเบิกคืนจากต้นสังกัด และสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ต้องสำรองจ่ายค่าบริการและนำใบเสร็จไปเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคม 
สนใจรับบริการติดต่อได้ที่ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน หรือ โทร.036-798629 ในวันและเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น