องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเชิญชวนชาวบ้านเราเขาสมอคอน ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ตั้งครรภ์อายุครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป กลุ่มผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ รพ.ท่าวุ้ง สำหรับตำบลเขาสมอคอน วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 ช่วงบ่าย ตามประกาศท้ายนี้

แสดงความคิดเห็น