เนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด 19 มารับบริการที่รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยท่านอื่นและบุคลากร ทางรพ.สต.บ้านเขาสมอคอน จึงของดให้บริการทุกกรณี ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับผู้ป้่วยที่ต้องการตรวจรักษาโรค ให้เข้ารับการตรวจรักษาที่รพ.ท่าวุ้ง หรือรพ.สต.ใกล้เคียง โดยจะงดให้บริการเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

แสดงความคิดเห็น