อบต.เขาสมอคอน โดย นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน และนายวิเชียร ฤทธิ์เจริญ ประธานสภา อบต.เขาสมอคอน  พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.เขาสมอคอน แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  ทั้งนี้ผู้ที่พบเห็นการทุจริต สามารถแจ้งได้ที่ 3 ช่องทาง


1. โทรหา นายก อบต.เขาสมอคอน  โทร. 0817806629
2. ทางหนังสือ ส่งยัง อบต.เขาสมอคอน โดยแนบเอกสาร หลักฐานที่พบเห็นการกระทำผิด เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
3. ทางหนังสือส่งถึง สำนักงาน ปปช.จ.ลพบุรี โดยแนบเอกสาร หลักฐานที่พบเห็นการกระทำผิด เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

แสดงความคิดเห็น