ด้วยสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์จะรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เพิ่มเติม หากเด็กและเยาวชนผู้ที่สนใจทำกิจกรรมร่วมกับสภาเด็ก ฯ ขอรับใบสมัครได้ที่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านหรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่ น.ส. สุนิษา ปิ่นทอง (พี่อ้อม) ที่ อบต.เขาสมอคอน ในวันและเวลาราชการ 

แสดงความคิดเห็น