องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น