วัดไลย์Wat Lai

  • ประเภทสถานที่ : วัด-ท่องเที่ยว-สถานที่ปฏิบัติธรรม
  • ที่อยู่ : อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
  • เป็นวัดเก่าชั้นแรกตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา ที่วัดไลย์นี้มีรูปพระศรีอาริย์เป็นของสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งผู้คนนับถือกันมาแต่โบราณ นอกจากยังมีพระอุโบสถ และวิหารรูปมณฑปยอดปรางค์อยู่ใกล้ๆ กับพระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประจำวัดซึ่งมีของเก่ามากมายให้ชม เช่น พระพุทธรูป เครื่องหมาย เครื่องลายคราม เครื่องมือ เครื่องใช้สมัยโบราณ และอื่นๆ อีกมากมาย

แสดงความคิดเห็น