ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) และผู้ช่วยครู (วิชาเอกภาษาไทย) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2562 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 036-489123 หรือดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น