ตามองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564-2566 ขึ้นนั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น