องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง 2,425,000 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น