องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์จประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางยผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ลบ.6163 สายบ้านท่าโขลง-บ้านบางพราน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น