องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากครองพระ-บ้านแหลมกะลา หมู่ที่ 6, 7 ตำบลเขาสมอคอน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.04 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง 3,509,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้

แสดงความคิดเห็น