ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโซล่าเซลล์ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน แบบระบบออนกริด 10 กิโลวัตต์ 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการจ้างติดตั้งโซล่าเซลล์ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน แบบระบบออนกริด 10 กิโลวัตต์ 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคารถรบรทุกขนาด 1 ตัน ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคารถรบรทุกขนาด 1 ตัน ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน โดยวิธีคัดเลือก นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์โดยสารพัดลมแบบ 2 แถว 20 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า สำหรับการรับ-ส่ง ผู้ป่วยโรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์โดยสารพัดลมแบบ 2 แถว 20 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า สำหรับการรับ-ส่ง ผู้ป่วยโรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย