โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ วัดเขาสมอคอน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาฯ จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ในครั้งนี้มีวิทยากรจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และวิทยากรจากเทศบาลตำบลท่าโขลง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาฯ มาให้ความรู้จิตอาสาตำบลเขาสมอคอนโขลง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาฯ มาให้ความรู้จิตอาสาตำบลเขาสมอคอน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) : Memorandum of understanding. ว่าด้วยการพัฒนาวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภาพ :ICAP (Integrated child-center active learning program)

วันพฤหัสบดี ที่18 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน. นำโดยนายเกษม ประภากร. นายก อบต.เขาสมอคอนพร้อมด้วย นางอรวรรณ. นัดนะรา ผอ.รร.อนุบาลพระศรีอาริย์ และผอฺกองการศึกษาฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) : Memorandum of understanding. ว่าด้วยการพัฒนาวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภาพ :ICAP (Integrated child-center active learning program) ระหว่าง จังหวัดลพบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี, อำเภอท่าวุ้ง, โรงพยาบาลท่าวุ้ง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง, มูลนิธิยุวพัฒน์ กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ณ.ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น5 จังหวัดลพบุรี

อบต.เขาสมอคอนร่วมกับอสม.ตำบลเขาสมอคอน คัดกรองประชาชนในชุมชนป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ร่วมกับอสม.ตำบลเขาสมอคอน ทำการตรวจวัด คัดกรองประชาชนในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมกับให้ความรู้ประชาชนในการป้องกัน และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

อบต.เขาสมอคอนมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เดินหน้าเคาะประตูบ้าน เพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้กับปาะชาชนในชุมชน เพื่อสวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 พร้อมให้ความรู้การเฝ้าระวัง ป้องกันการับเชื้อไวรัสดังกล่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ปี 2563

สปสช. อบต.เขาสมอคอน ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ปี 2563 วันที่ 12 มี.ค.63 ณ อาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อสม. และจนท.จำนวน 100 คน